Algemene voorwaarden

Mirjam Schulpen Training & Coaching hecht grote waarde aan een beweging richting een wereld waarin ieders behoeften ertoe doen. Dit betekent dat ieders behoeften gehoord, erkend en grondig overwogen worden.

We willen graag checken of u het eens bent met de volgende punten. Wilt u contact met ons opnemen indien u een verzoek heeft om iets aan te passen in deze algemene voorwaarden? Wij staan open voor een gesprek ten behoeve van het opstellen van een tekst die voor ons beiden werkt.

 • Als u besluit om te stoppen met een training voordat deze eindigt, dan betaalt u het volle bedrag dat de training kost.
  Dit is uit zorg voor onze energie die we steken in het organiseren van onze  trainingen, voor (financiële) zekerheid, en ook omdat we deze plek aan iemand anders hadden kunnen aanbieden.
 • Bij minder dan 8 aanmeldingen voor een training, behoudt Mirjam Schulpen Training & Coaching het recht om de training te annuleren, uiterlijk 7 dagen voor aanvang. In dat geval zullen we uw inschrijfgeld terugboeken binnen 2 weken na de aankondiging van de annulering.
  Dit is ten behoeve van het bewaken van het gevoel van balans van onze trainers.

 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de trainer/s te informeren over uw gezondheidstoestand (fysiek en mentaal), en/of uw gebruik van medicatie, etc.
  Dit is om veiligheid en helderheid te creëren voor u en de trainer.
 • Noch Mirjam Schulpen Training & Coaching noch de trainers zijn aansprakelijk voor enige fysieke en/of psychologische schade die u meent te hebben opgelopen door deelname aan de training.
  Dit is om gedeelde overeenstemming te hebben over de notie van ‘zelfverantwoordelijkheid’. We moedigen u aan om naar uw behoeften te luisteren en om het uit te spreken als dingen niet veilig voor u voelen op welke manier dan ook. Veiligheid is zeer belangrijk voor ons en elke persoon heeft andere voorkeuren om daarvoor te zorgen. We willen u hierbij graag ondersteunen.

 • De deelnemer zal alle schade vergoeden die hij/zij aanricht aan roerende en onroerende zaken/eigendommen van de plek waar de training plaatsvindt.
  Dit is om gedeelde overeenstemming te hebben over de notie van ‘zelfverantwoordelijkheid’.
 • Alle communicatie met Mirjam Schulpen Training & Coaching (binnen en buiten de training) zal vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenreglement

Doel en verantwoordelijkheid

  • Mirjam Schulpen Training & Coaching ondersteunt u met het ontwikkelen en aanleren van communicatietechnieken die gebaseerd zijn op de methode van Geweldloze Communicatie. Hierbij worden de volgende onderdelen behandeld:
   • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens 
   • De daaronder liggende behoeften ontdekken 
   • Helder en concreet verwoorden van wensen en verzoeken 
   • Met nieuwsgierigheid luisteren naar de betekenis van de boodschap van de ander. 
 • Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

Tevredenheid

 • Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen samen met u naar oplossingen zoeken.
 • Het is voor ons belangrijk dat, middels een dialoog, de behoeften van beide partijen ontdekt en gehoord worden. En dat er als vervolg passende strategieën worden besproken. Dit alles wordt uitgevoerd met veel zorg vanuit Mirjam Schulpen Training & Coaching. 
 • Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt. 
 • Aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.

Schriftelijke klachten

 • Indien u een schriftelijke klacht indient, ontvangt u binnen 2 weken een bericht van ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:
  • Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen 
  • Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond 
 • Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. 
 • Mirjam Schulpen Training & Coaching doet dit binnen 2 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits u daar, vóór het verstrijken van de termijn, schriftelijk over bent geïnformeerd. 
 • Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld. 
 • Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.  
 • Wanneer u met uw klacht niet tot overeenstemming komt met Mirjam Schulpen Training & Coaching zal deze klacht doorgegeven worden aan Marianne van Dijk. Zij is een mediator en zal ondersteuning verlenen bij het zoeken naar oplossingen voor beide partijen. 
 • Het proces van mediation is gebaseerd op het volgen van en het insluiten van de behoeften van beide partijen. De uitslag van dit proces bepaalt welke handelingen Mirjam Schulpen Training & Coaching dient te nemen in elke afzonderlijke situatie. Mirjam Schulpen Training & Coaching zal met uiterste zorgvuldigheid stappen ondernemen om de besproken en vastgelegde punten te realiseren. Dit zal binnen de tijdens de mediation afgesproken periode uitgevoerd worden.
 • Bij de mediator ingediende klachten worden 5 jaar bewaard en vervolgens vernietigd.